Halvering af CO2-udledning inden 2030

JYSK er bevidst om klimaforandringerne, og at vi som virksomhed bidrager til disse forandringer. Vi arbejder hårdt på at gøre vores faciliteter mere effektive, at omlægge til vedvarende energi og at udfase fossile brændsler for på den måde hurtigt at kunne reducere vores CO2-aftryk.

JYSK har opstillet et mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser, som er på linje med, hvad klimaforskningen peger på, er nødvendigt for at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 °C.

Det er vores mål at halvere udledningen af drivhusgasser fra strøm og varme til vores butikker, distributionscentre, kontorbygninger og virksomhedens egne køretøjer inden 2030 (med 2019 som udgangspunkt).

Vi har igennem flere år arbejdet på at gøre vores faciliteter mere effektive. Eksempelvis har vi skiftet til LED-belysning og installeret bevægelsescensorer i næsten alle butikker, distributionscentre og kontorbygninger.

Vi installerer løbende solcelleanlæg på vores egne bygninger, og vi udforsker øvrige muligheder for at skifte til grøn energi og CO2-neutral opvarmning.

CO2-neutral inden 2050

Som en detailvirksomhed strækker vores CO2-aftryk sig langt ud over, hvad vi selv er direkte ansvarlige for. Størstedelen af udledningen kommer fra de fabrikker, der producerer vores varer, og fra de skibe og lastbiler, som transporterer varerne til vores distributionscentre, butikker og kunder.

JYSK ønsker at reducere vores klimaaftryk både fra vores egne faciliteter og fra de øvrige aktiviteter i vores værdikæde. Derfor samarbejder vi med vores leverandører og transportpartnere om at opsætte mål for reduktion af deres udledning af drivhusgasser.

Vores mål er at blive CO2-neutrale inden 2050.  

Science Based Targets initiative

JYSK har tilsluttet sig det internationalt anerkendte Science Based Targets initiative (SBTi) for at bidrage til at begrænse den globale opvarmning.

Ved at tilmelde sig SBTi er JYSK forpligtet til at reducere emissioner inden for egen drift og tage ansvar for udledninger på tværs af værdikæden fra de produkter, der sælges i butikkerne.

Arbejdet med at beregne den fulde CO2e-baseline for hele værdikæden er i gang, og når det er afsluttet, vil det vise, hvor JYSK kan finde de største reduktioner for at nå sit klimamål.