Dyrevelfærd

I JYSK accepterer vi ikke dyremishandling, og vores leverandører er forpligtet til at efterleve vores regelsæt, Supplier Code of Conduct, der gælder alle leverandører, og som blandt andet stiller krav til dyrevelfærd. 

Dyner og puder er blandt vores kerneprodukter, og mange af dem indeholder dun og fjer. Når man taler om dyrevelfærd i forhold til dun og fjer, er der særligt et emne, der ofte er på agendaen: plukning af dun fra levende gæs. Metoden karakteriseres som dyremishandling og er forbudt i Europa og mange andre dele af verden.

JYSK accepterer ikke under nogen omstændigheder dun og fjer plukket fra levende fugle. Derfor overvåger vi løbende vores leverandørkæde i samarbejde med The International Down and Feather Laboratory, IDFL. IDFL er specialiserede i at lave kontroller i hele leverandørkæden, inklusiv farme og slagterier.

I JYSK ønsker vi kun varer, hvor dun og fjer er biprodukter fra fødevareindustrien, og alle JYSKs leverandører forpligter sig kontraktmæssigt til udelukkende at levere produkter, som er lavet af dun og fjer fra slagtet fjerkræ. Det vil sige, at de dun og fjer der findes i JYSKs produkter, kommer fra fugle, som i forvejen skulle slagtes, og hvor fuglene er døde, når fjerene plukkes. 

JYSK har desuden et lille udvalg af dyreskind samt et begrænset antal produkter, som indeholder uld. De dyreskind, som sælges i JYSK, kommer fra slagtede dyr – det vil sige fra dyr, som alligevel skulle slagtes. Dyrene slås ikke ihjel alene for skindets skyld. 

JYSK accepterer ikke under nogen omstændigheder såkaldt mulesing af får. Dette er specifikt fremhævet i vores Supplier Code of Conduct, som alle leverandører er forpligtet til at følge.