Etisk og social ansvarlig produktion

JYSK arbejder dedikeret med at sikre respekten for fundamentale arbejdstagerrettigheder, og vi forventer det samme af vores leverandører. 

JYSKs varer bliver produceret mange forskellige steder i verden – også i såkaldte risikolande. Det vil sige lande, hvor det vurderes, at der er større risiko for, at der forekommer hændelser, som ikke er i overensstemmelse med de fundamentale rettigheder for arbejdstagere, som de er beskrevet i the International Labour Organization’s (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

Som et vigtigt led i vores arbejde med at sikre respekten for arbejdstageres fundamentale rettigheder i vores leverandørkæde, blev vi i 2006 medlem af amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI), som en af de første danske virksomheder. Amfori BSCI er en international organisation og supply chain management-system med fokus på risikolande.

Som medlem af  amfori BSCI har JYSK tilsluttet sig en fælles Code of Conduct – det vil sige et fælles regelsæt med en række specifikke krav til forholdene på de fabrikker, hvor vores varer bliver produceret.

Amfori BSCI Code of Conduct referer til internationale konventioner, såsom the Universal  Declaration of Human Rights, UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), OECD Guidelines og the International Labour Organization’s (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. 

Amfori BSCI Code of Conduct rummer 11 principper for etisk og social ansvarlig forretningsførelse. Blandt andet forbydes børnearbejde, tvangsarbejde, korruption og diskrimination, mens der stilles krav om sikre arbejdsforhold, rimelig arbejdstid, og at medarbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger og deltage i kollektive forhandlinger. 

Alle producenter, som producerer varer til JYSK, skal acceptere og efterleve vores Supplier Code of Conduct, hvori amfori BSCIs 11 principper indgår. 

Dialog og engagement er vejen frem

Løbende forbedringer er kernen i amfori BSCI, og i JYSK tror vi på, at dialog og involvering er vejen frem, når det gælder forbedring af sociale forhold.

Det daglige ansvar for at sikre, at vores leverandører arbejder i overenstemmelse med vores Supplier Code of Conduct, herunder arbejdstagerrettigheder, varetages af JYSKs Compliance & Quality-afdeling, hvor der er udpeget en amfori BSCI-ansvarlig.  

JYSK kræver, at der udføres BSCI audits hos vores leverandører og producenter, og den BSCI-ansvarlige skal sikre, at det bliver gjort. 

En uvildig tredjepart, der er godkendt af amfori BSCI, kontrollerer løbende producenterne, og her vurderes det, hvor god fabrikken er til at efterleve de 11 principper. Hvis der findes afvigelser, får de involverede virksomheder og amfori BSCI besked, så de i fællesskab med fabrikken kan finde en løsning.

I tilfælde af alvorlige afvigelser, træder en såkaldt nultolerance protokol i kraft, hvilket betyder, at der skal findes en løsning omgående. 

Der vil blive dannet en såkaldt remediation group, som skal lave en handlingsplan for, hvad der skal til for at rette op. Når en nultolerance protokol træder i kraft, vil JYSKs Compliance & Quality Director blive involveret omgående, og the Executive Vice President, Purchasing vil blive informeret. 

Hvis der konstateres afvigelser fra vores Supplier Code of Conduct på en fabrik, foretrækker vi som udgangspunkt at holde fast i producenten for på den måde at sikre forbedringer. Hvis vi blot afbryder samarbejdet og vender ryggen til problemerne, sker forandringen aldrig. Det er dog helt essentielt for det fortsatte samarbejde, at vi oplever forbedringer på fabrikken. Sker det ikke, må samarbejdet ophøre.

Etisk Handel Danmark

JYSK er medlem af  Etisk Handel Danmark, som er et dansk multi-stakeholder-initiativ, der samler erhvervslivet, fagbevægelsen, offentlige institutioner og folkelige organisationer. Formålet er i fællesskab at arbejde med etisk handel og finde konstruktive løsninger på danske virksomheders udfordringer i relation til leverandører i udviklingslande og nye vækstøkonomier.