Etisk og social ansvarlig produktion

JYSKs varer bliver produceret mange forskellige steder i verden, og vi stiller høje krav til vores leverandører. Som led i arbejdet med at sikre etisk og social ansvarlig produktion blev vi i 2006 medlem af amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) som en af de første danske virksomheder. 

Som medlem af den internationale sammenslutning amfori BSCI har JYSK tilsluttet sig en fælles Code of Conduct – det vil sige et fælles regelsæt med en række specifikke krav til forholdene på de fabrikker, hvor vores varer bliver produceret.

Amfori BSCI Code of Conduct rummer 11 principper for etisk og social ansvarlig forretningsførelse. Blandt andet forbydes børnearbejde, tvangsarbejde, korruption og diskrimination, mens der stilles krav om sikre arbejdsforhold, rimelig arbejdstid, og at medarbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger. Desuden stilles der krav til beskyttelse af miljøet.

Alle producenter, som producerer varer til JYSK, skal acceptere og efterleve vores Supplier Code of Conduct, hvori amfori BSCIs 11 principper indgår. 

Dialog og engagement er vejen frem

Løbende forbedringer er kernen i amfori BSCI, og i JYSK tror vi på, at dialog og involvering er vejen frem, når det gælder forbedring af sociale forhold.

En uvildig tredjepart, der er godkendt af amfori BSCI, kontrollerer løbende producenterne, og her vurderes det, hvor god fabrikken er til at efterleve de 11 principper. Hvis der findes afvigelser, får de involverede virksomheder og amfori BSCI besked, så de i fællesskab med fabrikken kan finde en løsning. I tilfælde af alvorlige afvigelser, træder en såkaldt nultolerance protokol i kraft, hvilket betyder, at der skal findes en løsning omgående. 

Hvis der konstateres afvigelser fra vores Supplier Code of Conduct på en fabrik, foretrækker vi som udgangspunkt at holde fast i producenten for på den måde at sikre forbedringer. Hvis vi blot afbryder samarbejdet og vender ryggen til problemerne, sker forandringen aldrig. Det er dog helt essentielt for det fortsatte samarbejde, at vi oplever forbedringer på fabrikken. Sker det ikke, må samarbejdet ophøre.

Læs mere om, hvordan JYSK arbejder med amfori BSCI på JYSK’s online nyhedsmedie, GOJYSK.com.

Dansk Initiativ for Etisk Handel

JYSK er medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). DIEH er et dansk multi-stakeholder-initiativ, der samler erhvervslivet, fagbevægelsen og folkelige organisationer. Formålet er i fællesskab at arbejde med etisk handel og finde konstruktive løsninger på danske virksomheders udfordringer i relation til leverandører i udviklingslande og nye vækstøkonomier.