Oeko-Tex-mærkat

Ingen skadelig kemi

I JYSK har vi fokus på at undgå skadelig kemi i vores produkter. Vi arbejder ud fra høje standarder og stiller strenge krav til vores leverandører.  

Særligt problematiske stoffer

SVHC står for Substances of Very High Concern og er betegnelsen for stoffer, som anses for at være problematiske for sundhed og miljø.

JYSK tillader generelt ikke såkaldte SVHC’er i vores produkter. Dog er litium-batterier og enkelte elektriske produkter undtaget, da det endnu ikke er muligt at finde egnede alternativer.

Hvilke stoffer, der anses som SVHC’er, defineres af EU, og stofferne optages på en kandidatliste, som løbende opdateres. Stofferne er lovlige at anvende, men JYSK har besluttet, at vi ikke ønsker disse stoffer i vores varer. 

Når et nyt stof tilføjes til EU’s kandidatliste over SVHC’er, bliver JYSK underrettet. Herefter kontakter vi selv vores leverandører og beder dem udfase det pågældende stof fra vores produkter inden for seks måneder.

I januar 2023 tilføjede EU melamin til kandidatlisten over SVHC'er. Der kan i enkelte af JYSKs varer være et mindre indhold af melamin. Vi er gået i gang med arbejdet for at finde alternativer.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

OEKO-TEX® er en af verdens førende sundhedsmærkninger for tekstiler. STANDARD 100 by OEKO-TEX® er JYSKs og kundens sikkerhed for, at produkterne ikke indeholder skadelige mængder af problematisk kemi.

Langt størstedelen af tekstilprodukter i JYSK er certificerede efter STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Tekstilprodukter er de produkter, hvor minimum 80 procent af produktets vægt består af tekstil, eksempelvis sengesæt, tæpper og håndklæder. 

STANDARD 100-mærket findes også på en række af vores øvrige produkter, for eksempel på størstedelen af vores dyner og puder. 

Når et produkt bærer STANDARD 100-mærket, er hele produktet testet for problematisk kemi – også de dele, som ikke består af tekstil, såsom lynlåse og knapper.

Testene udføres af uafhængige institutter, der samarbejder med OEKO-TEX®.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® er en udvidelse af STANDARD 100 by OEKO-TEX®, da MADE IN GREEN udover at sikre, at varen ikke indeholder skadelige mængder af problematisk kemi, også er en sikkerhed for en miljømæssig og social ansvarlig produktion.  

Made IN GREEN findes på udvalgte produkter. 

Test og kontrol

JYSK har høje standarder, og vi arbejder systematisk med kontrol af vores produkter. Vi benytter os af eksterne laboratorier til at kontrollere og teste vores varer for skadelig kemi, og vi stiller samtidig krav til leverandørerne om at teste og dokumentere.