FSC-certificeret skov - Foto: FSC Danmark

Ansvarlighed

Som en international virksomhed er JYSK i kontakt med tusindvis af kunder, medarbejdere, leverandører og øvrige stakeholdere. Vores aktiviteter og handlinger påvirker vores omgivelser, og derfor har vi som virksomhed et stort ansvar.

Vores ansvar favner bredt og omfatter vores egne medarbejdere så vel som de, der arbejder hos vores leverandører rundt om i verden. JYSK har et ansvar for at sikre, at vores varer bliver produceret med respekt for både mennesker, dyr og natur.

Gennem vores Supplier Code of Conduct, som alle leverandører skal acceptere og overholde, stiller vi krav inden for miljø, klima, dyrevelfærd, produktsikkerhed samt etiske og sociale forhold. 

Arbejdet med Corporate Social Responsibility (CSR) er en vedvarende proces, hvor nye områder og metoder konstant udvikler sig. Vi betragter vores medlemskab af internationale organisationer samt vores dialog med omverdenen som en del af en fortløbende læreproces og som essentiel for at opnå større forståelse af de komplekse spørgsmål, som en international virksomhed står overfor. Vi tror på, at samarbejde, dialog og involvering er vejen frem i forhold til forbedring af sociale og miljømæssige forhold.