FSC-certificeret skov - Foto: FSC Danmark

Ansvarlighed

Som en stor international virksomhed er vi dagligt i kontakt med tusindvis af kunder, medarbejdere og leverandører. Derfor er vi i JYSK også opmærksomme på, at vores aktiviteter og handlinger påvirker vores omgivelser, og at vi derfor har et stort ansvar. 

Ansvaret gælder ikke kun for vores egne medarbejdere, men også for de, der arbejder hos vores leverandører rundt om i verden samt for vores omgivelser.  
Som kunde er det afgørende, at du kan føle dig sikker på, at de varer du køber hos JYSK er produceret med respekt for både mennesker, dyr og miljø. 

Vores arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR) er en vedvarende proces, og vi tror på, at samarbejde, dialog og engagement er vejen frem i forhold at forbedre sociale og miljømæssige forhold.

Gennem vores Supplier Code of Conduct, som alle leverandører skal acceptere og overholde, stiller vi krav inden for miljø, klima, dyrevelfærd, produktsikkerhed samt etiske og sociale forhold. 

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

I løbet af 2019 har vi arbejdet intensivt med FN's 17 Verdensmål for at sikre, at vores primære indsats inden for bæredygtighed matcher de områder, hvor vi har den største påvirkning gennem vores værdikæde.

På baggrund af det arbejde, har vi udvalgt en række Verdensmål, som er centrale i vores arbejde med bæredygtighed: 6 (rent vand og sanitet), 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), 12 (ansvarligt forbrug og produktion), 13 (klimaindsats) og 15 (livet på land).