FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling med den hensigt at løse nogle af klodens største udfordringer inden 2030. Alle skal have muligheden for et godt liv – i dag og i fremtiden.  

Alle FN’s medlemslande er forpligtet til at omsætte målene til konkrete handlinger, men verdensmålene er for alle, og også virksomheder og forbrugere spiller en stor rolle.

JYSK arbejder med FN's 17 verdensmål for at sikre, at vores primære indsats inden for bæredygtighed og CSR matcher de områder, hvor vi har den største påvirkning gennem vores værdikæde.

Vi har udvalgt de verdensmål, som er mest centrale for vores forretning:

  • 6 (Rent vand og sanitet)
  • 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst)
  • 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)
  • 13 (Klimaindsats)
  • 15 (Livet på land).

Derudover bidrager JYSK til en række verdensmål gennem vores samarbejde med ledende NGO’er og mærkningsordninger samt gennem vores støtte til velgørende formål.

Verdensmål 6 (Rent vand og sanitet):

JYSK har ikke et stort vandforbrug. Men vender man blikket mod vores leverandørkæde, forholder det sig anderledes.  

En stor del af vores varer indeholder bomuld, og konventionel dyrkning og produktion af bomuld kræver store mængder vand. Ligeledes bruges der traditionelt både pesticider og kunstgødning.

I samarbejde med NGO’er har vi fokus på at reducere vandforbruget samt anvendelsen af pesticid og kunstgødning ved at hjælpe bomulds-farmerne med at optimere dyrkningsprocesserne.

Samtidig arbejder JYSK på at øge mængden af genanvendt bomuld i vores produkter.

Et andet væsentligt indsatsområde er reduktion af vand og kemikalier i bomuldsbearbejdningen samt bedre håndtering af spildevand fra fabrikkerne.

Verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst)

Økonomisk vækst er en del af JYSKs DNA, og størstedelen af virksomhedens overskud går til at skabe yderligere vækst og arbejdspladser.

JYSK er en familieejet virksomhed og udgør en solid og ansvarlig arbejdsplads for titusindvis af medarbejdere i en lang række lande.

JYSKs leverandørkæde skaber arbejde til hundredtusindvis af mennesker kloden rundt. Gennem ansvarlig leverandørstyring sikrer vi ordentlige arbejdsforhold.

Verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)

Som detailvirksomhed er ansvarligt forbrug og produktion et af de områder, hvor JYSK har muligheden for at gøre den største forskel, og dermed også et af de områder, hvor vi har det største ansvar.

JYSK har i mange år arbejdet aktivt med ansvarlig produktion via ansvarlig leverandørstyring, herunder blandt andet vores supplier guideline og code of conduct. Vi har en lang række sociale og miljømæssige krav, som vi både selv og i samarbejde med eksterne organisationer løbende følger op på.

Vi har fokus på mere bæredygtige råmaterialer, og samtidig introducerer vi løbende flere og flere varer, der er produceret af genanvendte materialer.

JYSK har også mulighed for at bidrage til et mere ansvarligt forbrug. Vi arbejder med alt fra mere bæredygtig emballage til produktets livscyklus, eksempelvis ved sammen med vores leverandører at udvælge og designe produkter, der kan holde længere. Yderligere har vi fokus på, at vores produkter er designet på en måde, så de bliver lettere at skille ad med henblik på at kunne genbruge de forskellige dele. 

Vi ønsker at udbrede ansvarligt forbrug blandt vores kunder, og vi kommunikerer løbende om fordelene ved at vælge produkter, der er lavet af mere bæredygtige råvarer, eksempelvis FSC®-certificeret træ. Yderligere støtter vi forskellige oplysningskampagner fra NGO’er, herunder FSC Ugen og FSC Design Award. 

Verdensmål 13 (Klimaindsats)

JYSK er bevidst om klimaforandringerne, og at vores forretningsaktiviteter bidrager til disse forandringer. Vi arbejder hårdt på at gøre vores faciliteter mere effektive, at omlægge til vedvarende energi og at udfase fossile brændstoffer for på den måde at kunne reducere vores CO2-aftryk.

Det er vores mål at halvere udledningen af drivhusgasser fra strøm og varme til vores butikker, distributionscentre, kontorbygninger og virksomhedens egne køretøjer inden 2030 (med 2019 som udgangspunkt).

Vi samarbejder også med vores leverandører og transportpartnere om at opsætte mål for reduktion af deres udledning af drivhusgasser. Vores mål er at blive CO2-neutrale i alt, hvad vi gør, inden 2050.   

Verdensmål 15 (Livet på land)

JYSK arbejder på at minimere den negative miljøpåvirkning fra produktionen og distributionen af vores varer.

Både i forhold til råvarer og selve produktionen samarbejder vi med vores leverandører samt ledende NGO’er for at minimere miljøpåvirkningen.