FSC-certificeret skov. Foto: FSC Danmark

Miljø og klima 

Vores handlinger som virksomhed påvirker miljø og klima på forskellige måder, og vi har et stort ansvar over for den natur vi er omgivet af. 

Vi ønsker at mindske vores klimaaftryk og negative påvirkning af miljøet, og derfor har vi fokus på en række områder, hvor vi arbejder på at udvikle os og tænke i bæredygtige løsninger. 

Ansvarlig skovbrug

FSC® står for Forest Stewardship Council® og er en international non-profit organisation og mærkningsordning til træ og papir, som stammer fra bæredygtige skove, hvor der tages hensyn til dyre- og planteliv. FSC-mærket sikrer miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed. 

I FSC-skove fældes der ikke mere træ, end skoven selv kan reproducere, og der stilles strenge krav til brug af pesticider og kemikalier, så vandmiljøet beskyttes. FSC stiller desuden en række sociale krav, herunder at skovarbejderne sikres ordentlige vilkår, uddannelse, sikkerhedsudstyr og en fair løn. I FSC-skove har oprindelige folkeslag og lokale ret til at bruge skoven, og lokalområdet har glæde af indtægterne fra skoven.

100 procent FSC

JYSK har siden 2006 været medlem af FSC Danmark, og vi har en lang række varer, der er FSC-certificeret. Alle JYSK havemøbler er produceret af FSC-certificeret træ, og fra udgangen af 2024 vil alt træ brugt til produkter i JYSK være FSC-certificeret (FSC® N001715).

Derudover er JYSK løbende med til at sætte fokus på ansvarlig skovbrug og bæredygtigt træ blandt andet gennem FSC ugen og FSC Design Award, som vi støtter op om.


 

Emballage 

I JYSK arbejder vi hele tiden på at optimere og minimere brugen af emballage. 

Emballagen omkring vores produkter har først og fremmest til opgave at sikre, at varen er beskyttet under transport, så vores kunder får en god oplevelse med vores produkter.

Samtidig er vi dog meget opmærksomme på, at det er vigtigt at bruge så lidt emballage som muligt, og at bruge den rigtige emballage.   

Vi arbejder på at finde mere miljøvenlige løsninger til emballagen omkring vores produkter, og vi har igangsat flere projekter, der skal belyse miljøpåvirkningen af forskellige typer af emballage.

Plast

I JYSK har vi valgt at fjerne al engangsplast fra vores produktsortiment, og vi arbejder løbende med at optimere brugen af plastik for eksempel ved at anvende genbrugsplast i vores produkter.

Vi har blandt andet skiftet vores grå SMARTSTORE kasser til en version, der er lavet af 100% genbrugsplast, og vi vil løbende introducere flere varer i vores sortiment, som er lavet af 100% genbrugsplast. 

CO2

I JYSK har vi generelt fokus på miljø og brug af ressourcer, når vi træffer beslutninger. Vi arbejder på at mindske vores forbrug af energi og udledning af CO2, hvor vi kan. Det gælder alt fra drift af vores distributionscentre til valg af rengøringsmaskiner til vores butikker. 

For eksempel har alle vores distributionscentre og langt størstedelen af vores butikker LED lys. På vores distributionscentre har vi desuden en række initiativer, der sikre optimal brug af strøm. 

Vi har også fokus på effektivitet og CO2-udledning, når vores produkter transporteres. Her fokuserer vi på at bruge pladsen effektivt, så der skal bruges så få biler og containere som muligt til transporten. Desuden har vi på vores distributionscentre særlige maskiner, der laver udmålte papkasser til alle online ordrer. Det betyder både, at vi undgår at transportere luft, og at der bruges mindre pap.